Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX
Ev / Bitkiler / Esrarotu, Kenevir, Hanf, Canna…

Esrarotu, Kenevir, Hanf, Canna…

Kenevir, Hanf, Cannabis sativa
Familyasi: Kenevirgilerllerden, Hanfgewächse, Cannabinaceae
Druglari: Esrar:Cannabis sumitates Meyvesi: Cannabis sativae fructus Kenervirin dişi çiçekleri, sürgünleri ve reçinesinden esrar, tentür veya natürel ilaç yapılırken, tohumları (Meyvesi) kavrularak yenir veya yağı çıkarılır.

Giriş: Kenervirin önemli olarak üç alt türü mevcuttur ve bunlar: a) Hintkeneviri (Esrarkenrviri =annabis sativa ssp. Indica = Cannabis indica), b) Bio-Kenevir (İpkenerviri= Cannabis sativa ssp. Sativa) ve Yabani Kenervir (Cannabis sativa ssp. Spontanea) gibi türleri vardir. Bitkiye almanca Haschisch (arapca Hasis`ten gelme) denmesi Türkcede haşaşla karıştırılmamalıdır. Türkiyede haşaş deyince Afyonçiceği kastedilir. Bu isimlerin türkiyede başka, Almanyada başka anlama gelmesi Kavram kargaşasına neden olmamalıdır.

Fransız ilim adamları tarafindan 1990 yılında üretilen Bio-Kenvir (Kültür Kenerviri) botanik değil, fakat birleşimindeki çok düşük orandaki Cannabinoidler (%0,3) nedeni ile Esrar yapımında kulanılmaz. İkinci bir özeliği ise 6 ayda boyunun 6 metreye kadar ulaşması ve ip, urgan, kağıt, boy yağ vb. madde eldeetmek için Esrar kenervirinden daha üstün olmasıdır. Kültür keneviri yetiştirmek isteyen Çifçilere AB (Avruoa Birligi) hekar başına 1000? teşvik pirimi vermektedir. Kenevirden tarihte ilk defa MÖ. 2737 de Çinlilerin, MÖ.1600 Mısırlılar, MÖ. 1200-1500 yıllarında Hinliterin, MS 400 yüzyılda Flistinler tarafindan ağrıkesici, nikris (Gut), romatizma v.b. Hastalıklara karşı kulanılmıştır.

Botanik; Esrarkeneviri ve Bio-Kenevir botanik bakımdan aynıdır, bu nedenle birlikte işleyeceğiz. Boyu 1-3m (Bio-Kenevir 6 metreye ulaşabilir) ulaşır 1-2 yıllık, dikey yükselen tüylü ve yarıdan sonra çatalaşmaya başlayan bitki yabani olarakta yetişebilir. Yaprakları karşılıklı bir sonraki ile çapraz 3-7 parçalı, parçalar mızrak şeklinde kenarları dişli, koyu yesil renkli uzun saplıdır. Çiçekleri iki evli, yani dişi ve erkek çiçekleri ayrı ayrı bitkilerin tepesinde veya dalların tepesinde bulunur. Dişi çiçekleri oldukca sık yapraklarla donanmış ve çiçeklerin etrafı recineli, erkek çiçekleri de seyrek salkım şeklindedir. Meyveleri (Tohumlar) 3-6mm uzunluğunda 2-4 mm eninde grimsiesmer, siyahımsıesmer, yesilimsiesmer renklerde olabilir ve çok ince bir kabuğa sahiptir.

Yetiştirilmesi; Türkiyenin hemen her yöresinde kenevir yetişir ve yetiştirilebilir, fakat Kanunen yasak olduğundan ekimi yapılmamaktadır. Kültürkenevir´nin Esrar yapımında kulanilmasi mümkün olmadığından yetiştirilmesinde bir mahzur yoktur.

Hasat zamanı ; Çiçek durumları Eylülde toplanarak kurutulur natürel ilaç, tentür veya esrar yapımında kulanılır. Marihuana ve Esrar (Haşiş ) aynı dişi çiçek durumlarının, sürgünlerinin ve recinesinin toplanmasi ile yapılır. Marihuana hazırlanırken dişi çiçekleri, sürgünleri ve çiçeklerin etrafindaki yapraklar kulanılır. Esrar yaparken ise dişi çiçekler ve recine kulanılır. Bu nedenle Esrar % 4-10, marihuana ise % 1-3 oranında Cannabinoidler içerir. Esrar reçine ağırlıklı iken, marihuana yaprak ağırlıklıdır.

Birleşiminde; Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralıyabiliriz:
A-) Esrar Keneviri: 
a-) Cannabinoidler (Kannabinoitler) %3-10 oranında olup bunlarin en önemlileri: % 2 ile delta-9?Tetrahydrocannabinol (THC) takriben 1/5 ini oluşturur ve cannabidiel (CBD), cannabinol (CBN), cannabidiolasit (CBDA), Cannabinolasit (CBNA), tetrahydrocannabinolasit (THCA), cannabigerol (CBG), cannabichromen (CBC) ve cannabitriol (CBT) en önemlilerdir. Bugüne kadar 60 cannabinoidtürü keşfedilmiştir ve araştirmalar devam etmektedir. Bu cannabinoidlerden sadece THC beyne zarar verici olarak etki edici özeliğe sahiptir.
b-) Eteryağtürevleri % 0,1-0,3 arasinda olup bunların başında caryophyllenoxid, beta- caryophyllen, humulen, beta- pinen, alfa-pinen ve myrcen en önemlileridir.
c-) Flavonitler; Orentin, vitexin, isovitexin,
d-) Amidler; Kolin, trigonellin, piperidin ve hordenin

B-) Kültürkenevirin:
birlesimindeki maddeler ayni fakat cannabinoidler % 0,3 oranındadır ve esrarkeşler torbalar dolusu içseler bile etki yapmaz.

C-) Tohumları (Meyversi):
a-) %25-35 Yağasitleri içerir ve bununda % 90 doymamış yağasitlerinden oluşur. En önemlileri % 57 linolasit, % 18 Linolenasit, % 10 oleiikasit, alfa-Linolenasit ve %10 sabityağlar içerir. Ayrıca % 20 protein, aminoasitler ve minerallerden; potasyum, magnesiyum, fosfor ve kükürt içerir.

Tesirşekli; antibakteriel (bakterilerin yasamasını önleyici), sedetif (teskinedici), zihne etkiedici ( beyni etkileyici), kasları gevşetici (kramp cözücü), ağırı kesici, sarayı önelyici, göztansiyonunu düşürücü özeliklere sahiptir.

Araştırmalar; 
1-) Yeni üretilen kütürkenevirinin meyveleri (Tohumları yüksek oranda doymamış yağasitleri içerir bu yağ başta; Nörodermatoz ( besin allerjisi nedeni ile ortaya çıkan derihastlığı ) , sinirlilik, metabolizma, hormonbozuklukları, yüksektansiyon gibi rahatsızlıklarda kulanılabilir ve birleşiminde THC yoktur. Bu nedenlede meyve ve yağını kulanırken korkuya gerek yoktur. (Nhp 7.97.1153)

2-) Kültürkenevirinin çiçeklerinden eldeedilen ve THC içermeyen kenevir bonbonu boğaz ağrıları ve hafif bronşite karşı kulanılır. (Nhp 10.97.1665)

3-) Yeni üretilen kenevirhapı THC gibi beyini etkileyici değildir ve bu hap başta iskemi (beli bir bölgede geçici kansızlık), hipoksi (oksijen azlığı ), beyin zedelenmesi, multipleskleroz (Beyin ve Omurilik serleşmesi sonucu istemli hareketleri yapamama) beyinzedelenmesi vb. rahatsızlıklara karşı İsrail?den Prof. R. Mechoulam beyin zedelenmesi olan 65 hasta üzerinde tedavidenemesi yapmıştır.

4-) Okoloji İmmunoloji Enstitusünde kasrefleksleri ve antiatak rahatsılıkları olan 120 Hasta üzerinde Tedavidenemesi yapılmaktadır. (ZP.2.99.70)

5-) Prof. Dr. R. Bernesen ve Dr. med Ulrike Hagenbach kasreflekleri ve antiatak durumları THC ile 20 Hasta üzerinde deniyerek Kampçözücü özelikleri araştırılmaktadır. (ZP.2.99.70)

Açıklama; 
a-) Esrar Keneviri ; Günümüzde birleşiminde THC olmayan ve cannabinoidlerden natürel ilaçlar yapılmaktadır ve bunlar birçok rahatsızlığa karşı kulanılmaktadır. Cannabinoidlerlerin 60 türü günümüze kadar keşfedilmiştir ve bunlardan sadece THC beyine etki edici (yani zarar verici anlamda etki edici) diğerlerinin ise herhangi bir yantesir yoktur.

b-) Araştırmalara göre beyin zedelenmesi , multiple skleroz, kramplar, tikler (Bazi kişilrede görülen istem dışı mimikler) ve immun-sistemini kuvvetlendirmek için kulanılabileceği anlaşılmakta isede. Henüz kesin sonuclar yayınlanmamıştır. Bunedenle yantesir olmayan ve aynı şekilde etki eden çörekotunu tavsiye ederim.

c-) Kültürkenevirotu, teksil, iplik, boya, arabakaroserisi ve içdöşemesi, inşaat dolğumaddesi kağıt, yemeklikyağ, boyayağı, v.b. 280 çeşit kalem yapımında kulanılır. Şayet kültürkenevirinden kağıt yapımına geçilirse, daha kaliteli, daha ucuz kağıt yapıla bilmekte ve oramnlar kesilmekten kurtulmaktadır. Günümüzde kağıt eldeetmek için her yılda 13 milyon hektar orman yokedilmektedir ve bu rakamın 15 yıl sonra 23 Milyon hektara çıkacağı hesaplnmaktadır. Oysa kültürkeneviri 100 günde enaz 3 metre boyuna erişmekte (Türkiyede daha gür olur) ve işlenebilir hale gelmektedir. Kenevirden elde kağıt birkaç defa tekrar kağıt yapılabilmektedir.

d-) Keneviripliği kumaş yapımında pamukipliğinden daha sağlıklıdır, çünkü kenevir yetiştirirken herhangi bir kimyasal madde (yabani otları öldüren herpezitler veya haşerileri öldüren pestizitler) kulanilmaz ve kulanmaya gerek yoktur. Ayrıca gübrede kulanmaya gerek yoktur, bu ne demek, bu tabiat korumak, canlıların ve nihayet insanların daha sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak demektir.

Kulanılması;
A1-) Araştırmalara göre tohumlarından eldeedilen keneviryağı başta: Nörodermatoz, hormonanormalikleri, yüksektansiyıon ve sinirlilik gibi rahatsızlıklara karşı kulanılır.

A2-) Araştırmalara göre kenevirotuekstresinden eldeedilen hap ise (THC içermez), hipoksi, iskemi, beyinzedelenmesi, multipleskleroz, kaskrampları, antiatak ve tiklere karşıkulanılır. Kenevirle yapılan araştırmalar devam etmektedir.

b-) Homöopatide; Keneverden yapılan tentür ve natürelilaçların başta; İdrar yollarıağrı ve iltihapları, konzentrasyonzafiyeti, unutkanlık, kusma, istahsızlık, göziltihaplanması, göztansiyonu ve midekrampı gibi rahatsızlıklara karşı kulanılır.

Yantesirleri: 
Kenevirin meyvesinin ve yağının hiçbir yantesiri yoktur, fakat otundan (Çiçek ve Reçinesiden) elde edilen esrar veya marihuana (Çiçek ve Çiçek civarındaki yapraklardan) 1 gram sigara ile içildiğinde takriben 20 mg THC yi kişi enhalirin yapmış olur. THC çok tehlikeli bir maddedir ve kişide bağımlılığa sebep olur ve zamanla kişi esrarlada yetinemeyerek daha tehlikeli keyif verici maddelere (Eroin, LSD gibi) müptela olur. Esrar kulananlarda: Korku, panik, herseyi olumsuz görme, kendi içine kapanma, ağzın kuruması, başdönmesi, basağrısı, kalpatışlarının hızlanması, kronaryetmezliği, konsentrasyonzafiyeti, şizofreni, depresyon, halusunasyon (Hayaletler görme) ve üşüme gibi hallergörülebilir. Sürekli esrar alanlarda, kronik nefesyolları rahatsızlıkları, bronşit, farinjit ve astım gibi rahatsızlıklar daha kolay yerleşir ve kronikleşir. Piskolojik olarak, nemelazımcı, kayıtsız (apatik) bir hal alır ve dünyadaki değerlere değer vermez. Kanser özeliklede akcier-, ve bronşkanserine yakalanma rizikosu daha fazladır. Erkeklerde sperme oranın düştüğü ve kötürümleştiği, hamile kadınlarda ise doğacak çoçuğun zayıf olduğu tesbit edilmiştir. 

Yıllardır esrar kulanan başka bir tanıdığım ise şu anda yine klinikte. Doktorların tesbitlerine göre beyindeki kandolaşımı yetersizliği nedeniyle hafıza hücreleri olan gri hücrelerin % 30’u ölmüştür. Daha öncede bir kaç defa beyin ve göz amaliyatı olmuştu ve doktorları esrar kulanmayı yasaklamaıştı. Ama o bu bağımlılıktan kurtulamamıştı. Bu şahıs bir zamanlar Sendikada çok yetkili ve güzel almancası olan bir idi.

Bugün (09.10.99) Saat 21.00 bana bir genç gelerek esrar bağımlısı olduğunu bundan kurtulmak istediğini ve kurtulamadiğini söyledi. Ben ona Almanyadan kendi durumunda milyonlarca insan olduğunu bunları tedavi için özel klinikler bulunduğunu bunun için Doktoru ile konuşmasını tavsiye etim. Yusuf isimli bu genç eve gittiğinde bazen eline urganı alıp düğüm yaptığını sonra Allahı, Ahireti, Aile ve Çoçuklarını düşününce bundan vazğeçtiğini, fakat içinde büyük bir boşluk olduğunu, yaşamanın bir anlamının bir değerinin olmadığını saaterlce ağlamaklı bir halde anlatı. Almanyada bu müptalaya yakalanmış onbinlerce gençten sadece biridir.

Türk Hükümetleri buradaki insanların insan olduğunu görmeli buraya sosyolog, psikolog ve gerçek dinadamları göndermelidir. Dinadamlari için gerçek din adamı diyorum. Çünkü burdaki geleneksel Hocalar bu meseleri çözemezler. Onlar sadece zaten ibadetini yapanlara 30?cu defa 40?cı defa apdest´den, namazdan ve oruçtan bahsederler ve günde bazen üç bazen, dört vakit namazını, yani toplam günde 1-2 saat camide oyalanarak hizmetediklerini zannederler ve geneliklede asıl işleri para, arsa, av, araba, yeme ve icme gibi işlerle uğraşırlar. Oysa papazlar sadece 8 saat değil iş saatinin hariçindede her zaman, her yerde insanlara her bakımdan yardımcı olarak gönülerini kazanmaya bakarlar. Tabiki hocaların hepsi böyle değil fakat benim 20 yıl teşkilatlarda ve camiilerde görev yaptığım zamanlarda karşılaştığım hocaların %95´i bu tür sözde hocalardır bunlar fayda yerine zarar vermektedir.

Hangi hoca ceyaevlerindeki binlerce Türk gnecinden birkacını ziyaret etti, hangi hoca hastanelerdeki hastaları ziyaret etti, hangi hoca hangi sporkulübüne giderek gençlerle kaynaştı, hangi hoca çeşitli sebeplerle boşanıp sığınma evlerine (Frauenheim = kadınevleri) sığınan çaresiz ve kimsesiz Türk kadınlarına yardımcı oldu, hangi hoca kahvehanelere gidip ordaki insalara yardımcı olmaya çalıştı. Oğlum MUHAMMED Alim?i Yuvaya yer yoktur diye almadılar, benim tanıdığım bir papaz bir telefonla hemen çoçuğun yuvaya alınmasını sağladı. Bizim sahabe gibi hocalara ihtiyacımız var, dünyalık peşinde koşan tafra yapan değil, yoksa Avrupadaki yüzbinleri kaybedebiliriz.

Esrar kulananların zamanla sosyal çevreden koparak topluma yabancılaştıkları ve sadece esrar kulananlardan oluşan yeni bir çevre oluşturdukları bir gerçek. Esrar kulananlar toplum tarafından aşağılandığı ve dışlandığıda ayrı bir gerçek. Esrar kulanan bir tanıdığım çok iyi bir insan ama toplum içinde herhangi bir sohbete karışmaya cesaret edememekte, bunu denediğinde çevredekiler onu alaya almaktadır. Buda bu insanların toplumdan kopmalarına neden olmaktadır. İş yerlerinde molalarda diğer insanlarla birlikte oturup sohbet edememekteler ve esrarlı sigaralrı pis kokulu olduğundan kimsenin görmeyeceği izbe köşelerlerde gizlenerek sigaralarını içmekteler. Toplum tarafından dışlanmak, horlanmak ve insan yerine konmamaktan da önemlimi esrar içmek. İnsanları esrara teşvik edilmemeli aksine bundan kurtulmanın yolları bulunmalıdır. Esrar kulanan insanlar bunu önce problemlerini aşmak için kulanmakta ama sonra bağımlı hale geldikten sonra daha ağır olan başka uyuşturuculara geçmektedirler. Esrar kulananların çoğu ilerleyen zamanla kokaine geçmektedir.

Bağırsak florası ve kılcal kan dolaşımı sağlıklı yaşayabilmek için çok önemlidir. Çünkü vitamin, mineral, aminoasit, enzim, glikoz, vb, besleyici maddenin hazırlanması, hücrelere ulaşması ve de mikroplarla mücadele eden makrofaj, T ve B- Hücreleri gibi savunma mekanizmalarının hücre aralarında dolaşması buna bağlıdır.Gökçek İksir’i ile tedavi olmak mümkündür. Tabii doğru beslenirseniz tedavi sürecide o oranda kısalır.Gökçek İksirivücudu cüruflardan arıtır, iltihaplı hastalıkları iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.Gökçek Tonik mide-bağırsak rahatsızlıkları, deri hastalıkları ve her türlü alerjiye karşı etkilidir.

Asla peynir yememeli, çünkü asidoza ve iltihaplanmaya sebep olur.Siyah çay, kahve ve kola içilmemeli, çünkü bağırsakları kurutur ve vitamin, mineral ve aminoasitlerin alımını (absorbesini) önler.Alkol ve sigaranın zararları belli kanser, damarların yağlanması vb, artı uzun süre bira içilirse cinsel ikdidarsızlık ve hatta kısırlığa sebep olmaktadır.Sucuk salam sosis gibi et mamullerine 5-6 ay ara vermek gerekir (sade temiz et az yenilebilir) çünkü asidoza sebep olmaktadır.Bu da birçok hastalığın ana kaynağıdır.Akşam yemeği yerine yoğurt, meyve veya salata yenilebilir veya sebze çorbası içilebilir.Hayvansal besinler, patates, tahıl (beyaz pirinç), bakliyat ve hamurlu yiyecekler, özelikle de tatlılar akşam yenirse tam sindirilmez ve zamanla problemlere sebep olur.Ne kadar beyaz pirinç, patates, hamurlu yiyecekler, tatlı yiyecek ve içecekler, o kadar yağ oluşturur.Çünkü nişasta glikoza (şekere) dönüşür, şekerde yağa dönüşerek vücutta depolanır.Şeker ve antibiyotikler bağırsak mantarları çoğaltır, mantarlar ise her türlü hastalığı tetikler.Tatlı deyince akıla baklava, çikolata, dondurma vs gelir, kavun, karpuz ve üzümde tatlıdır ve bunlarda mantarı tetikler, çünkü aşırı şeker içeriler.Gökçek Diyet

Dikkatinizi çekebilir

Kokina çiçeği nedir? – Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina çiçeği anlamı

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina çiçeğinin ne olduğunu herkes merak etmeye başladı. Yılbaşında evlere süs ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.